Tag: nástroj na vizualizáciu mac

 • Pochopenie Sankey diagramov

  Sankeyho diagramy sú vizuálne znázornenia tokov v rámci systému pomenovaného po írskom inžinierovi Matthewovi Henrym Phineasovi Riallovi Sankeyovi. Sú široko používané v rôznych oblastiach na znázornenie toku energie, materiálu alebo informácií. Tu je rozpis toho, čo Sankey diagramy znamenajú: Anatómia Sankeyho diagramu 1.Nodes: Predstavujú rôzne komponenty alebo stavy v rámci systému. 2. Toky: Zobrazujú pohyb…

 • Pochopenie Sankey diagramov

  Sankeyho diagramy sú vizuálne znázornenia tokov v rámci systému pomenovaného po írskom inžinierovi Matthewovi Henrym Phineasovi Riallovi Sankeyovi. Sú široko používané v rôznych oblastiach na znázornenie toku energie, materiálu alebo informácií. Tu je rozpis toho, čo Sankey diagramy znamenajú: Anatómia Sankeyho diagramu 1.Nodes: Predstavujú rôzne komponenty alebo stavy v rámci systému. 2. Toky: Zobrazujú pohyb…

 • Pochopenie Sankey diagramov

  Sankeyho diagramy sú vizuálne znázornenia tokov v rámci systému pomenovaného po írskom inžinierovi Matthewovi Henrym Phineasovi Riallovi Sankeyovi. Sú široko používané v rôznych oblastiach na znázornenie toku energie, materiálu alebo informácií. Tu je rozpis toho, čo Sankey diagramy znamenajú: Anatómia Sankeyho diagramu 1.Nodes: Predstavujú rôzne komponenty alebo stavy v rámci systému. 2. Toky: Zobrazujú pohyb…

 • SankeyMaster – Zjednodušenie vizualizácie údajov pomocou importu súboru CSV

  SankeyMaster – Zjednodušenie vizualizácie údajov pomocou importu súboru CSV Vizualizácia údajov je výkonný nástroj na pochopenie komplexných informácií. Medzi mnohými typmi vizualizácií údajov vynikajú grafy Sankey svojou schopnosťou zobraziť tok a vzťahy medzi entitami. So SankeyMaster je vytváranie týchto grafov jednoduchšie ako kedykoľvek predtým, najmä s našou funkciou importu súborov CSV. Prečo používať import súboru…

 • SankeyMaster – Zjednodušenie vizualizácie údajov pomocou importu súboru CSV

  SankeyMaster – Zjednodušenie vizualizácie údajov pomocou importu súboru CSV Vizualizácia údajov je výkonný nástroj na pochopenie komplexných informácií. Medzi mnohými typmi vizualizácií údajov vynikajú grafy Sankey svojou schopnosťou zobraziť tok a vzťahy medzi entitami. So SankeyMaster je vytváranie týchto grafov jednoduchšie ako kedykoľvek predtým, najmä s našou funkciou importu súborov CSV. Prečo používať import súboru…

SankeyMaster - Unleash the Power of Sankey Diagrams on iOS and macOS.
SankeyMaster is your essential tool for crafting sophisticated Sankey diagrams on both iOS and macOS. Effortlessly input data and create intricate Sankey diagrams that unveil complex data relationships with precision.
SankeyMaster - Unleash the Power of Sankey Diagrams on iOS and macOS.
SankeyMaster is your essential tool for crafting sophisticated Sankey diagrams on both iOS and macOS. Effortlessly input data and create intricate Sankey diagrams that unveil complex data relationships with precision.