Tag: madaling gumawa ng sankey

  • Pag-unawa sa Sankey Diagram

    Ang mga diagram ng Sankey ay mga visual na representasyon ng mga daloy sa loob ng isang system, na pinangalanan sa Irish engineer na si Matthew Henry Phineas Riall Sankey. Malawakang ginagamit ang mga ito sa iba’t ibang larangan upang ilarawan ang daloy ng enerhiya, materyal, o impormasyon. Narito ang isang breakdown ng kung ano…

SankeyMaster - Unleash the Power of Sankey Diagrams on iOS and macOS.
SankeyMaster is your essential tool for crafting sophisticated Sankey diagrams on both iOS and macOS. Effortlessly input data and create intricate Sankey diagrams that unveil complex data relationships with precision.
SankeyMaster - Unleash the Power of Sankey Diagrams on iOS and macOS.
SankeyMaster is your essential tool for crafting sophisticated Sankey diagrams on both iOS and macOS. Effortlessly input data and create intricate Sankey diagrams that unveil complex data relationships with precision.