Tag: ios sankey tool

 • Förstå Sankey-diagram

  Sankey-diagram är visuella representationer av flöden inom ett system, uppkallat efter den irländska ingenjören Matthew Henry Phineas Riall Sankey. De används ofta inom olika områden för att illustrera flödet av energi, material eller information. Här är en uppdelning av vad Sankey-diagram innebär: Anatomi av ett Sankey-diagram 1.Noder: Representerar olika komponenter eller tillstånd inom ett system.…

 • Nifhmu Sankey Diagrams

  Id-dijagrammi Sankey huma rappreżentazzjonijiet viżwali tal-flussi fi ħdan sistema, imsemmija għall-inġinier Irlandiż Matthew Henry Phineas Riall Sankey. Jintużaw ħafna f’diversi oqsma biex juru l-fluss ta ‘enerġija, materjal jew informazzjoni. Hawn tqassim ta ‘dak li jinvolvu d-dijagrammi Sankey: Anatomija ta ‘Dijagramma Sankey 1.Nodes: Jirrappreżentaw komponenti jew stati differenti fi ħdan sistema. 2.Flows: Irpinġi l-moviment jew it-tranżizzjoni…

 • Sankey-diagrammen begrijpen

  Sankey-diagrammen zijn visuele weergaven van stromen binnen een systeem, genoemd naar de Ierse ingenieur Matthew Henry Phineas Riall Sankey. Ze worden veel gebruikt op verschillende gebieden om de stroom van energie, materiaal of informatie te illustreren. Hier volgt een overzicht van wat Sankey-diagrammen inhouden: Anatomie van een Sankey-diagram 1. Knooppunten: vertegenwoordigen verschillende componenten of toestanden…

 • Memahami Gambarajah Sankey

  Gambar rajah Sankey ialah perwakilan visual aliran dalam sistem, dinamakan sempena jurutera Ireland Matthew Henry Phineas Riall Sankey. Ia digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang untuk menggambarkan aliran tenaga, bahan, atau maklumat. Berikut ialah pecahan perkara rajah Sankey: Anatomi Rajah Sankey 1.Nod: Mewakili komponen atau keadaan yang berbeza dalam sistem. 2.Aliran: Menggambarkan pergerakan atau peralihan…

 • הבנת דיאגרמות Sankey

  דיאגרמות של Sankey הן ייצוגים חזותיים של זרימות בתוך מערכת, על שם המהנדס האירי מתיו הנרי פיניאס ריאל סנקי. הם נמצאים בשימוש נרחב בתחומים שונים כדי להמחיש את זרימת האנרגיה, החומר או המידע. להלן פירוט של מה כרוכות דיאגרמות של Sankey: אנטומיה של דיאגרמת סאנקי 1. צמתים: מייצגים רכיבים או מצבים שונים בתוך מערכת. 2.…

 • Understanding Sankey Diagrams

  Sankey diagrams are visual representations of flows within a system, named after Irish engineer Matthew Henry Phineas Riall Sankey. They are widely used in various fields to illustrate the flow of energy, material, or information. Here’s a breakdown of what Sankey diagrams entail: Anatomy of a Sankey Diagram 1.Nodes: Represent different components or states within…

 • Memahami Gambarajah Sankey

  Gambar rajah Sankey ialah perwakilan visual aliran dalam sistem, dinamakan sempena jurutera Ireland Matthew Henry Phineas Riall Sankey. Ia digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang untuk menggambarkan aliran tenaga, bahan, atau maklumat. Berikut ialah pecahan perkara rajah Sankey: Anatomi Rajah Sankey 1.Nod: Mewakili komponen atau keadaan yang berbeza dalam sistem. 2.Aliran: Menggambarkan pergerakan atau peralihan…

 • הבנת דיאגרמות Sankey

  דיאגרמות של Sankey הן ייצוגים חזותיים של זרימות בתוך מערכת, על שם המהנדס האירי מתיו הנרי פיניאס ריאל סנקי. הם נמצאים בשימוש נרחב בתחומים שונים כדי להמחיש את זרימת האנרגיה, החומר או המידע. להלן פירוט של מה כרוכות דיאגרמות של Sankey: אנטומיה של דיאגרמת סאנקי 1. צמתים: מייצגים רכיבים או מצבים שונים בתוך מערכת. 2.…

 • Sankey-diagrammen begrijpen

  Sankey-diagrammen zijn visuele weergaven van stromen binnen een systeem, genoemd naar de Ierse ingenieur Matthew Henry Phineas Riall Sankey. Ze worden veel gebruikt op verschillende gebieden om de stroom van energie, materiaal of informatie te illustreren. Hier volgt een overzicht van wat Sankey-diagrammen inhouden: Anatomie van een Sankey-diagram 1. Knooppunten: vertegenwoordigen verschillende componenten of toestanden…

 • Nifhmu Sankey Diagrams

  Id-dijagrammi Sankey huma rappreżentazzjonijiet viżwali tal-flussi fi ħdan sistema, imsemmija għall-inġinier Irlandiż Matthew Henry Phineas Riall Sankey. Jintużaw ħafna f’diversi oqsma biex juru l-fluss ta ‘enerġija, materjal jew informazzjoni. Hawn tqassim ta ‘dak li jinvolvu d-dijagrammi Sankey: Anatomija ta ‘Dijagramma Sankey 1.Nodes: Jirrappreżentaw komponenti jew stati differenti fi ħdan sistema. 2.Flows: Irpinġi l-moviment jew it-tranżizzjoni…

SankeyMaster - Unleash the Power of Sankey Diagrams on iOS and macOS.
SankeyMaster is your essential tool for crafting sophisticated Sankey diagrams on both iOS and macOS. Effortlessly input data and create intricate Sankey diagrams that unveil complex data relationships with precision.
SankeyMaster - Unleash the Power of Sankey Diagrams on iOS and macOS.
SankeyMaster is your essential tool for crafting sophisticated Sankey diagrams on both iOS and macOS. Effortlessly input data and create intricate Sankey diagrams that unveil complex data relationships with precision.