Tag: ios sankey chart

 • Sankey-diagrammen begrijpen

  Sankey-diagrammen zijn visuele weergaven van stromen binnen een systeem, genoemd naar de Ierse ingenieur Matthew Henry Phineas Riall Sankey. Ze worden veel gebruikt op verschillende gebieden om de stroom van energie, materiaal of informatie te illustreren. Hier volgt een overzicht van wat Sankey-diagrammen inhouden: Anatomie van een Sankey-diagram 1. Knooppunten: vertegenwoordigen verschillende componenten of toestanden…

 • Understanding Sankey Diagrams

  Sankey diagrams are visual representations of flows within a system, named after Irish engineer Matthew Henry Phineas Riall Sankey. They are widely used in various fields to illustrate the flow of energy, material, or information. Here’s a breakdown of what Sankey diagrams entail: Anatomy of a Sankey Diagram 1.Nodes: Represent different components or states within…

 • Sankey-diagrammen begrijpen

  Sankey-diagrammen zijn visuele weergaven van stromen binnen een systeem, genoemd naar de Ierse ingenieur Matthew Henry Phineas Riall Sankey. Ze worden veel gebruikt op verschillende gebieden om de stroom van energie, materiaal of informatie te illustreren. Hier volgt een overzicht van wat Sankey-diagrammen inhouden: Anatomie van een Sankey-diagram 1. Knooppunten: vertegenwoordigen verschillende componenten of toestanden…

 • Understanding Sankey Diagrams

  Sankey diagrams are visual representations of flows within a system, named after Irish engineer Matthew Henry Phineas Riall Sankey. They are widely used in various fields to illustrate the flow of energy, material, or information. Here’s a breakdown of what Sankey diagrams entail: Anatomy of a Sankey Diagram 1.Nodes: Represent different components or states within…

 • Pag-unawa sa Sankey Diagram

  Ang mga diagram ng Sankey ay mga visual na representasyon ng mga daloy sa loob ng isang system, na pinangalanan sa Irish engineer na si Matthew Henry Phineas Riall Sankey. Malawakang ginagamit ang mga ito sa iba’t ibang larangan upang ilarawan ang daloy ng enerhiya, materyal, o impormasyon. Narito ang isang breakdown ng kung ano…

 • Sankey-diagrammen begrijpen

  Sankey-diagrammen zijn visuele weergaven van stromen binnen een systeem, genoemd naar de Ierse ingenieur Matthew Henry Phineas Riall Sankey. Ze worden veel gebruikt op verschillende gebieden om de stroom van energie, materiaal of informatie te illustreren. Hier volgt een overzicht van wat Sankey-diagrammen inhouden: Anatomie van een Sankey-diagram 1. Knooppunten: vertegenwoordigen verschillende componenten of toestanden…

 • Understanding Sankey Diagrams

  Sankey diagrams are visual representations of flows within a system, named after Irish engineer Matthew Henry Phineas Riall Sankey. They are widely used in various fields to illustrate the flow of energy, material, or information. Here’s a breakdown of what Sankey diagrams entail: Anatomy of a Sankey Diagram 1.Nodes: Represent different components or states within…

 • SankeyMaster – Vereenvoudiging van gegevensvisualisatie met import van CSV-bestanden

  SankeyMaster – Vereenvoudiging van gegevensvisualisatie met import van CSV-bestanden Datavisualisatie is een krachtig hulpmiddel om complexe informatie te begrijpen. Van de vele soorten datavisualisaties vallen Sankey-diagrammen op vanwege hun vermogen om de stroom en relaties tussen entiteiten weer te geven. Met SankeyMaster is het maken van deze grafieken eenvoudiger dan ooit, vooral met onze importfunctie…

 • SankeyMaster – Simplifying Data Visualization with CSV File Import

  SankeyMaster – Simplifying Data Visualization with CSV File Import Data visualization is a powerful tool for making sense of complex information. Among the many types of data visualizations, Sankey charts stand out for their ability to show flow and relationships between entities. With SankeyMaster, creating these charts is easier than ever, especially with our CSV…

 • SankeyMaster – Vereenvoudiging van gegevensvisualisatie met import van CSV-bestanden

  SankeyMaster – Vereenvoudiging van gegevensvisualisatie met import van CSV-bestanden Datavisualisatie is een krachtig hulpmiddel om complexe informatie te begrijpen. Van de vele soorten datavisualisaties vallen Sankey-diagrammen op vanwege hun vermogen om de stroom en relaties tussen entiteiten weer te geven. Met SankeyMaster is het maken van deze grafieken eenvoudiger dan ooit, vooral met onze importfunctie…

SankeyMaster - Unleash the Power of Sankey Diagrams on iOS and macOS.
SankeyMaster is your essential tool for crafting sophisticated Sankey diagrams on both iOS and macOS. Effortlessly input data and create intricate Sankey diagrams that unveil complex data relationships with precision.
SankeyMaster - Unleash the Power of Sankey Diagrams on iOS and macOS.
SankeyMaster is your essential tool for crafting sophisticated Sankey diagrams on both iOS and macOS. Effortlessly input data and create intricate Sankey diagrams that unveil complex data relationships with precision.