Tag: ios sankey-app

 • Sankey-diagrammen begrijpen

  Sankey-diagrammen zijn visuele weergaven van stromen binnen een systeem, genoemd naar de Ierse ingenieur Matthew Henry Phineas Riall Sankey. Ze worden veel gebruikt op verschillende gebieden om de stroom van energie, materiaal of informatie te illustreren. Hier volgt een overzicht van wat Sankey-diagrammen inhouden: Anatomie van een Sankey-diagram 1. Knooppunten: vertegenwoordigen verschillende componenten of toestanden…

 • Forstå Sankey-diagrammer

  Sankey-diagrammer er visuelle representasjoner av strømmer i et system, oppkalt etter den irske ingeniøren Matthew Henry Phineas Riall Sankey. De er mye brukt på forskjellige felt for å illustrere flyten av energi, materiale eller informasjon. Her er en oversikt over hva Sankey-diagrammer innebærer: Anatomien til et Sankey-diagram 1.Noder: Representerer forskjellige komponenter eller tilstander i et…

 • Forstå Sankey-diagrammer

  Sankey-diagrammer er visuelle representasjoner av strømmer i et system, oppkalt etter den irske ingeniøren Matthew Henry Phineas Riall Sankey. De er mye brukt på forskjellige felt for å illustrere flyten av energi, materiale eller informasjon. Her er en oversikt over hva Sankey-diagrammer innebærer: Anatomien til et Sankey-diagram 1.Noder: Representerer forskjellige komponenter eller tilstander i et…

 • Sankey-diagrammen begrijpen

  Sankey-diagrammen zijn visuele weergaven van stromen binnen een systeem, genoemd naar de Ierse ingenieur Matthew Henry Phineas Riall Sankey. Ze worden veel gebruikt op verschillende gebieden om de stroom van energie, materiaal of informatie te illustreren. Hier volgt een overzicht van wat Sankey-diagrammen inhouden: Anatomie van een Sankey-diagram 1. Knooppunten: vertegenwoordigen verschillende componenten of toestanden…

 • Sankey-diagrammen begrijpen

  Sankey-diagrammen zijn visuele weergaven van stromen binnen een systeem, genoemd naar de Ierse ingenieur Matthew Henry Phineas Riall Sankey. Ze worden veel gebruikt op verschillende gebieden om de stroom van energie, materiaal of informatie te illustreren. Hier volgt een overzicht van wat Sankey-diagrammen inhouden: Anatomie van een Sankey-diagram 1. Knooppunten: vertegenwoordigen verschillende componenten of toestanden…

 • Forstå Sankey-diagrammer

  Sankey-diagrammer er visuelle representasjoner av strømmer i et system, oppkalt etter den irske ingeniøren Matthew Henry Phineas Riall Sankey. De er mye brukt på forskjellige felt for å illustrere flyten av energi, materiale eller informasjon. Her er en oversikt over hva Sankey-diagrammer innebærer: Anatomien til et Sankey-diagram 1.Noder: Representerer forskjellige komponenter eller tilstander i et…

 • SankeyMaster – Forenkler datavisualisering med CSV-filimport

  SankeyMaster – Forenkler datavisualisering med CSV-filimport Datavisualisering er et kraftig verktøy for å forstå kompleks informasjon. Blant de mange typene datavisualiseringer skiller Sankey-diagram seg ut for deres evne til å vise flyt og relasjoner mellom enheter. Med SankeyMaster er det enklere enn noen gang å lage disse diagrammene, spesielt med vår CSV-filimportfunksjon. Hvorfor bruke CSV-filimport?…

 • SankeyMaster – Vereenvoudiging van gegevensvisualisatie met import van CSV-bestanden

  SankeyMaster – Vereenvoudiging van gegevensvisualisatie met import van CSV-bestanden Datavisualisatie is een krachtig hulpmiddel om complexe informatie te begrijpen. Van de vele soorten datavisualisaties vallen Sankey-diagrammen op vanwege hun vermogen om de stroom en relaties tussen entiteiten weer te geven. Met SankeyMaster is het maken van deze grafieken eenvoudiger dan ooit, vooral met onze importfunctie…

 • SankeyMaster – Vereenvoudiging van gegevensvisualisatie met import van CSV-bestanden

  SankeyMaster – Vereenvoudiging van gegevensvisualisatie met import van CSV-bestanden Datavisualisatie is een krachtig hulpmiddel om complexe informatie te begrijpen. Van de vele soorten datavisualisaties vallen Sankey-diagrammen op vanwege hun vermogen om de stroom en relaties tussen entiteiten weer te geven. Met SankeyMaster is het maken van deze grafieken eenvoudiger dan ooit, vooral met onze importfunctie…

 • SankeyMaster – Forenkler datavisualisering med CSV-filimport

  SankeyMaster – Forenkler datavisualisering med CSV-filimport Datavisualisering er et kraftig verktøy for å forstå kompleks informasjon. Blant de mange typene datavisualiseringer skiller Sankey-diagram seg ut for deres evne til å vise flyt og relasjoner mellom enheter. Med SankeyMaster er det enklere enn noen gang å lage disse diagrammene, spesielt med vår CSV-filimportfunksjon. Hvorfor bruke CSV-filimport?…

SankeyMaster - Unleash the Power of Sankey Diagrams on iOS and macOS.
SankeyMaster is your essential tool for crafting sophisticated Sankey diagrams on both iOS and macOS. Effortlessly input data and create intricate Sankey diagrams that unveil complex data relationships with precision.
SankeyMaster - Unleash the Power of Sankey Diagrams on iOS and macOS.
SankeyMaster is your essential tool for crafting sophisticated Sankey diagrams on both iOS and macOS. Effortlessly input data and create intricate Sankey diagrams that unveil complex data relationships with precision.