Tag: csv увезува sankey

 • Разбирање на дијаграмите на Санки

  Дијаграмите на Санки се визуелни претстави на тековите во системот, именуван по ирскиот инженер Метју Хенри Финес Риал Санки. Тие се широко користени во различни области за да се илустрира протокот на енергија, материјал или информации. Еве преглед на тоа што подразбираат дијаграмите на Санки: Анатомија на Санки дијаграм 1.Јазли: Претставуваат различни компоненти или состојби…

 • SankeyMaster – Поедноставување на визуелизација на податоци со увоз на датотека CSV

  SankeyMaster – Поедноставување на визуелизација на податоци со увоз на датотека CSV Визуелизацијата на податоците е моќна алатка за правење смисла на сложени информации. Помеѓу многуте видови визуелизации на податоци, графиконите на Санки се издвојуваат по нивната способност да го прикажуваат текот и односите помеѓу ентитетите. Со SankeyMaster, креирањето на овие графикони е полесно од…

 • SankeyMaster – Поедноставување на визуелизација на податоци со увоз на датотека CSV

  SankeyMaster – Поедноставување на визуелизација на податоци со увоз на датотека CSV Визуелизацијата на податоците е моќна алатка за правење смисла на сложени информации. Помеѓу многуте видови визуелизации на податоци, графиконите на Санки се издвојуваат по нивната способност да го прикажуваат текот и односите помеѓу ентитетите. Со SankeyMaster, креирањето на овие графикони е полесно од…

 • SankeyMaster – Поддршка VisionPro!

  SankeyMaster е возбуден што може да го објави своето најново ажурирање, кое носи поддршка за VisionPro! Сега, можете да креирате и истражувате сложени табели на Sankey на iOS, macOS и VisionPro со неспоредлива леснотија и прецизност. Без разлика дали сте искусен аналитичар на податоци или љубопитен студент, SankeyMaster е дизајниран да ги задоволи сите ваши…

 • SankeyMaster – Поддршка VisionPro!

  SankeyMaster е возбуден што може да го објави своето најново ажурирање, кое носи поддршка за VisionPro! Сега, можете да креирате и истражувате сложени табели на Sankey на iOS, macOS и VisionPro со неспоредлива леснотија и прецизност. Без разлика дали сте искусен аналитичар на податоци или љубопитен студент, SankeyMaster е дизајниран да ги задоволи сите ваши…

SankeyMaster - Unleash the Power of Sankey Diagrams on iOS and macOS.
SankeyMaster is your essential tool for crafting sophisticated Sankey diagrams on both iOS and macOS. Effortlessly input data and create intricate Sankey diagrams that unveil complex data relationships with precision.
SankeyMaster - Unleash the Power of Sankey Diagrams on iOS and macOS.
SankeyMaster is your essential tool for crafting sophisticated Sankey diagrams on both iOS and macOS. Effortlessly input data and create intricate Sankey diagrams that unveil complex data relationships with precision.