Tag: aplikacioni sankey për ios

  • Kuptimi i diagrameve Sankey

    Diagramet Sankey janë paraqitje vizuale të rrjedhave brenda një sistemi, të quajtur sipas inxhinierit irlandez Matthew Henry Phineas Riall Sankey. Ato përdoren gjerësisht në fusha të ndryshme për të ilustruar rrjedhën e energjisë, materialit ose informacionit. Këtu është një përmbledhje e asaj që përfshijnë diagramet Sankey: Anatomia e një diagrami Sankey 1.Nyjet: Përfaqësojnë komponentë ose…

  • SankeyMaster – Thjeshtimi i vizualizimit të të dhënave me importimin e skedarëve CSV

    SankeyMaster – Thjeshtimi i vizualizimit të të dhënave me importimin e skedarëve CSV Vizualizimi i të dhënave është një mjet i fuqishëm për të kuptuar informacionin kompleks. Midis shumë llojeve të vizualizimeve të të dhënave, grafikët Sankey dallohen për aftësinë e tyre për të treguar rrjedhën dhe marrëdhëniet midis entiteteve. Me SankeyMaster, krijimi i këtyre…

SankeyMaster - Unleash the Power of Sankey Diagrams on iOS and macOS.
SankeyMaster is your essential tool for crafting sophisticated Sankey diagrams on both iOS and macOS. Effortlessly input data and create intricate Sankey diagrams that unveil complex data relationships with precision.
SankeyMaster - Unleash the Power of Sankey Diagrams on iOS and macOS.
SankeyMaster is your essential tool for crafting sophisticated Sankey diagrams on both iOS and macOS. Effortlessly input data and create intricate Sankey diagrams that unveil complex data relationships with precision.